Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
MỘT VÀI HÌNH ẢNH NGÀY CHIA TAY TRỞ VỀ VIỆT NAM CỦA CÁC HỌC VIÊN NHÍ THAM GIA TRẠI HÈ TIẾNG ANH ĐỢT 1 THÁNG 6 NĂM 2019

MỘT VÀI HÌNH ẢNH NGÀY CHIA TAY TRỞ VỀ VIỆT NAM CỦA CÁC HỌC VIÊN NHÍ THAM GIA TRẠI HÈ TIẾNG ANH ĐỢT 1 THÁNG 6 NĂM 2019

Một vài hình ảnh ngày chia tay trở về VN của các học viên nhí tham gia trại hè tiếng...

Chi tiết
 HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DU HỌC TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES
HỘI THẢO DU HỌC TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES ĐẦU TIÊN & LỚN NHẤT VIỆT NAM

HỘI THẢO DU HỌC TIẾNG ANH TẠI PHILIPPINES ĐẦU TIÊN & LỚN NHẤT VIỆT NAM

Lần đầu tiên hai Hiệp hội ngôn ngữ Hàn Lâm Cala & Besa gồm các trường Anh ngữ lớn và uy tín nhất tại Cebu và Baguio đã cùng đồng hành tổ chức “Hội Thảo du học Tiếng Anh tại Philippines” quy mô nhất tại Việt nam. 

Chi tiết

CÁC TRƯỜNG ANH NGỮ TẠI PHILIPPINES